Startbevis Bessemerloppet 2018


Namn  
Klubb  
E-post    
Jag har betalt via    
Seedningsönskemål Seedningsled


Rutinen syftar till att underlätta vid nummerlappsutdelningen samt fördelningen av åkare
i de olika startleden för att ge samtliga en så bra skidupplevelse som möjligt.

Utöver startleden ovan kommer tävlingsledningen att seeda in ett antal åkare i led 0.