Inbjudan Bessemerloppet 2021

Bessemerloppet är ett långlopp i klassisk stil och genomförs i Högbo Sandviken. Loppet är seedningsgrundande för både Vasaloppet och Tjejvasan och är välkänt och populärt bland både motionärer och elit. Eftersom det alltid körs två veckor före Vasaloppet och en vecka före Tjejvasan så är Bessemerloppet en perfekt genomkörare för dig som laddar mot något av dessa lopp!

Tävlingsdag: Söndag 21 februari 2021

Start: Start kl 11.00 
            
Distans: 52 resp 17,3 km, klassisk stil

Bansträckning: 52 km: 3 varv på 17,3 km
                        17,3 km: 1 varv på 17,3 km
                           
Klassindelning
52 km:   D19-39, D40, D50, D60, Damer motion
             H19-39, H40, H50, H60, Herrar motion
17,3 km:  Damer/Herrar motion
  
Startledsindelning
STARTLED: Det kommer att finnas fyra startled samt ett elitled som tävlingsledningen plockar ut, totalt 30 max platser. Elitledet presenteras på hemsidan fredag kväll.

Seedningskriterier Herr: 1-150 Vasaloppet 2020. 1-10 i Bessemerloppet 2020. Ranking enligt skidresultat.se. Wildcard från arrangör.

Seedningskriterier Dam: 1-10 Vasaloppet 2020. 1-10 Tjejvasan 2020. 1-3 i Bessemerloppet 2020. Ranking enligt skidresultat.se. Wildcard från arrangör.

Sista anmälningsdag
Sista ordinarie anmälan Måndag 15 februari 2021 via RaceId, därefter efteranmälan via anmälningssystemet i mån av plats.

Anmälningsavgifter:
                                                      52 km              17,3 km
      - 31/12                                      700                  500
1/1 - 10/2                                        850                  650
11/2 - 21/2                                      1050                 900

Vid INSTÄLLT: Gällande situationen kring Covid-19!
Om tävlingen p.g.a snöbrist eller väder som gör det omöjligt att genomföra förbehåller vi oss rätten att behålla 50% av erlagd avgift. Detta gäller enligt riktlinjer från SSF (Svenska Skidförbundet).
Vi gör alla deltagare uppmärksamma om att vi kan komma att stänga anmälan i förtid för att garantera alla som är anmälda att kunna genomföra loppet på något sätt utifrån aktuella restriktioner. Skulle loppet pga myndigheters beslut tvingas att ställas in helt då sker ingen återbetalning av startavgift. 

Våra allmänna villkor, som du godkänner när du anmäler dig till ett av våra evenemang, är tydliga. I en händelse utanför vår kontroll (till exempel myndighetsbeslut, som det i det här fallet rör sig om) är vi inte skyldiga att erbjuda återbetalning. Det finns inte heller någon tvingande konsumentlagstiftning som går att applicera på köp av startplats och som kan vara anledning till att de allmänna villkoren är ogiltiga. En startavgift till ett lopp utgör varken en vara eller en tjänst i konsumentköplagens (1990:932) eller konsumenttjänstlagens (1985:716) mening. Nämnda lagar gäller dessutom relationen näringsidkare och konsument. Vi är av den bestämda uppfattningen att vår arrangörsförening inte kan anses omfattas av begreppet näringsidkare. Arrangemanget arrangeras främst i syfte att stödja och underbygga föreningens ideella idrottsverksamhet.

För oss och andra arrangörer av motionsevenemang är våra allmänna villkor en absolut nödvändighet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Allt vårt arbete är framåtriktat. Förberedelserna för ett evenemang startar minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Vi har av den anledningen en hög andel fasta kostnader och behöver fatta investeringsbeslut med lång framförhållning. Om det skydd våra anmälningsvillkor ger inte är giltigt så har vi inte förutsättningar att driva vår typ av verksamhet.