Senaste gällande Corona från Regering och Svenska Skidförbundet.

Svenska skidförbundet tillåter just nu inga skidarrangemang för motionärer och ungdomar födda tidigare än 2005. (bara elittävlingar som baseras på FIS punkter)
Bessemerloppet är fortsatt planerat till den 21 Februari. Vi avser att genomföra tävlingen med anpassning till Coronasituationen. Skidförbundet kommer med ny information den 15:e Januari och kort efter det kommer Bessemerloppskommitten att besluta om tävlingens omfattning (bara elit eller om motionärer tillåts, antalet deltagare etc)
/Tävlingsledningen

Vi som arrangör följer gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skidförbundet och räknar med att kunna genomföra ett arrangemang som är så säkert som möjligt ur smittskyddssynpunkt. Hur situationen utvecklar sig fram till arrangemanget följer vi noggrant.

Gällande situationen kring Covid-19!
Om tävlingen p.g.a snöbrist eller väder som gör det omöjligt att genomföra förbehåller vi oss rätten att behålla 50% av erlagd avgift. Detta gäller enligt riktlinjer från SSF (Svenska Skidförbundet).
Vi gör alla deltagare uppmärksamma om att vi kan komma att stänga anmälan i förtid för att garantera alla som är anmälda att kunna genomföra loppet på något sätt utifrån aktuella restriktioner. Skulle loppet pga myndigheters beslut tvingas att ställas in helt då sker ingen återbetalning av startavgift. 

Våra allmänna villkor, som du godkänner när du anmäler dig till ett av våra evenemang, är tydliga. I en händelse utanför vår kontroll (till exempel myndighetsbeslut, som det i det här fallet rör sig om) är vi inte skyldiga att erbjuda återbetalning. Det finns inte heller någon tvingande konsumentlagstiftning som går att applicera på köp av startplats och som kan vara anledning till att de allmänna villkoren är ogiltiga. En startavgift till ett lopp utgör varken en vara eller en tjänst i konsumentköplagens (1990:932) eller konsumenttjänstlagens (1985:716) mening. Nämnda lagar gäller dessutom relationen näringsidkare och konsument. Vi är av den bestämda uppfattningen att vår arrangörsförening inte kan anses omfattas av begreppet näringsidkare. Arrangemanget arrangeras främst i syfte att stödja och underbygga föreningens ideella idrottsverksamhet.

För oss och andra arrangörer av motionsevenemang är våra allmänna villkor en absolut nödvändighet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Allt vårt arbete är framåtriktat. Förberedelserna för ett evenemang startar minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Vi har av den anledningen en hög andel fasta kostnader och behöver fatta investeringsbeslut med lång framförhållning. Om det skydd våra anmälningsvillkor ger inte är giltigt så har vi inte förutsättningar att driva vår typ av verksamhet.