Gällande startbevisen!

Hej startbevisen är utskickade till samtliga som registrerat sig i anmälningsförfarandets steg 3 med korrekt mejladress. Om du saknar startbevis så löser vi givetvis det på plats imorgon, då sker utlämning av nummerlapp på traditionellt sätt genom avstämning i startlistan.

Jag råder samtliga att titta på sin anmälningsstatus som finns på hemsidan (och har funnits från dag ett). Ser allt bra ut där behöver ni inte vara oroliga.

Lycka till på söndag!