Tävlings-PM 2021 - Bessemerloppet

DIGITALT LAGLEDARMÖTE/INFO: Lördag klockan 20:00
Microsoft Teams


Samtliga klasser över 52 km seedningsgrundande till Vasaloppet.
Korta banan 17,3 km seedningsgrundande till Tjejvasan.
 
ARENA: Arenan öppnar 07.30 på tävlingsdagen

KLASSINDELNING:
52 km Damer 21 Elit
52 km Herrar 21 Elit

17,3 km Damer 21 Elit
17,3 km Herrar 21 Elit

START: 
Gemensam start kl 08.45 för Damer Långa banan (52 km) och korta banan (17,3 km).
Gemensam start kl 09.00 för Herrar långa banan (52 km).
Gemensam start kl 09.20 för Herrar korta banan (17,3 km)

PLATS: Skidstadion på Högbo Bruk, Högbo, Sandviken

ACKREDITERING: Bevis för att beträda tävlingsarenan erhålls vid nr-lappsutdelningen. Två zoner för stavservice och vätskelangning kommer märkas upp. Max 2 ledare per team/klubb varav 1 har tillträde till arena området. Dessa registreras vid nummerlappsutdelningen. Deltagare uppvisar nr-lapp som ackreditering.

Alla åkare och ledare ska bära munskydd på skidstadion samt vid langningszoner(ledare)
På startfältet är det valfritt med munskydd.


DISTANS: Distanser 52 km och 17,3 km i klassisk stil. 

BANAN: Långa Banan går över 3 varv på en 17,3 km slinga. För banskiss se Spår- och Arenainformation på hemsida.

Korta banan går 1 varv på samma banan som långa 17,3 km

PRISUTDELNING: 
Direkt efter målgång för de 3 bästa i herr respektive dam elit.

Långa banan
Tävlingsklass H21 , 1:a pris- 5000 sek. 2:a pris 3000 sek. 3:e pris 1500 sek,
Tävlingsklass D21 , 1:a pris- 5000 sek. 2:a pris 3000 sek. 3:e pris 1500 sek

Korta banan
Varupriser till de tre främsta

NUMMERLAPPAR OCH CHIP: Hämtas vid entrén till Högbo skidstadion från kl. 07:30 på tävlingsdagen. Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500 kr. Startlista med nummerlappstilldelning kommer finnas på hemsidan lördag fm.

CHIP: åkaren använder eget chip annars tilldelas till de som saknar. Nummer anges vid anmälan.Vid ej återlämnat chip debiteras åkaren 800 kronor.

EFTERANMÄLAN: Ingen efteranmälan

NAMNBYTE: Ej tillåtet

SEEDNING: 1. Visma punkter 2. FIS punkter 3. Opunktade lottas

STARTLED: Det kommer att finnas 7 spår i bredd och vi kommer att fylla på enligt de
rankingkriterier som står i inbjudan

SKIDUTLÄGGNING: Anvisat startled och plats för alla åkare enl. ranking

VÄTSKESTATIONER: Ingen vätska från arrangör. Åkarna ombeds att ta med egen vätska.

DUSCH OCH OMBYTE: Arrangören tillhandahåller ingen mölighet till dusch och ombyte.

PARKERING: Finns i anslutning till skidstadion i Högbo, följ anvisningar.

TÄVLANDE: Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Kontroll att åkning sker i klassisk stil kommer att genomföras. Allt tävlande sker på egen risk.

ÅTERBUD: Ingen återbetalning vid återbud. 

INSTÄLLT: Vid INSTÄLLT: Gällande situationen kring Covid-19!
Om tävlingen p.g.a snöbrist eller väder som gör det omöjligt att genomföra förbehåller vi oss rätten att behålla 50% av erlagd avgift. Detta gäller enligt riktlinjer från SSF (Svenska Skidförbundet).
Vi gör alla deltagare uppmärksamma om att vi kan komma att stänga anmälan i förtid för att garantera alla som är anmälda att kunna genomföra loppet på något sätt utifrån aktuella restriktioner. Skulle loppet pga myndigheters beslut tvingas att ställas in helt då sker ingen återbetalning av startavgift. 

Våra allmänna villkor, som du godkänner när du anmäler dig till ett av våra evenemang, är tydliga. I en händelse utanför vår kontroll (till exempel myndighetsbeslut, som det i det här fallet rör sig om) är vi inte skyldiga att erbjuda återbetalning. Det finns inte heller någon tvingande konsumentlagstiftning som går att applicera på köp av startplats och som kan vara anledning till att de allmänna villkoren är ogiltiga. En startavgift till ett lopp utgör varken en vara eller en tjänst i konsumentköplagens (1990:932) eller konsumenttjänstlagens (1985:716) mening. Nämnda lagar gäller dessutom relationen näringsidkare och konsument. Vi är av den bestämda uppfattningen att vår arrangörsförening inte kan anses omfattas av begreppet näringsidkare. Arrangemanget arrangeras främst i syfte att stödja och underbygga föreningens ideella idrottsverksamhet.

För oss och andra arrangörer av motionsevenemang är våra allmänna villkor en absolut nödvändighet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Allt vårt arbete är framåtriktat. Förberedelserna för ett evenemang startar minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Vi har av den anledningen en hög andel fasta kostnader och behöver fatta investeringsbeslut med lång framförhållning. Om det skydd våra anmälningsvillkor ger inte är giltigt så har vi inte förutsättningar att driva vår typ av verksamhet.

DELTAGARE SOM BRYTER: Bryter du loppet kontaktar du ansvarig i sekretariatet.

SJUKVÅRD: Kommer att finnas vid tävlingsområdet under hela tävlingsdagen.

TÄVLINGSEXP/JURY: Sekretariatet vid skidstadion på Högbo Bruk.

RESULTAT: Resultatlista kommer att anslås endast online. På hemsida efter avslutad tävlingsdag. 

BOENDE: Se länk brevid.

ARRANGÖR: Högbo GIF. Jan Andersson, Tävlingsledare