Resultatlista från Bessemerloppet 2020 nedan

Resultaten har givetvis skickats till Vasaloppet för automatseedning (för de som angett VasaID), samt även till skidresultat.se